Alt du trenger å vite om: Delehode

Et delehode er et instrument som brukes for å sette et arbeidsstykke i en spesifikk vinkel og fordele flere fresinger jevnt rundt arbeidsstykket.

I industrielle CNC-freser i dag er det stort sett fresen selv som beveger seg rundt og sørger for vinkler, men i mer tradisjonell fresing er et delehode et meget nyttig verktøy.

Den har en dreiebenk-chuck som sentrerer arbeidsstykket, som er viktig siden det skal rotere.

Det har en hovedindeks-skive (A) med 24 hull, slik at det kan frese mange forskjellige relative vinkler.

24 kan deles på 2,3,4,6,8,12 og 24 som gir vinklene 180°,120°,90°,60°,45°,30° og 15° respektivt.

360° / 24 = 15° som er den minste vinkelen oppnåelig ved bruk av kun hovedindeks-skiven.

Hvis man vil lage en typisk heksagonal bolt, for eksempel, som har 6 sider ville man delt 24 på 6 som er 4. Det vil si at hovedindeks-skiven skal flyttes 4 hakk for hver passering med fresen. Da ender du opp med 6 60° sider.

For å sikre en god og rett fres låses chucken med låsepinnen (B) som går inn i hovedindeks-skivens respektive hull.

Dersom man trenger en vinkel utenfor det hovedskiven kan tilby og låsepinnen ikke kan brukes kan chucken låses med en friksjonslås (C).

 

Selve chucken kan endre vinkel for å fasilitere andre måter å frese på / mer komplekse operasjoner.

For å rotere på chucken løsnes bolt D og E. Deretter kan man lese av ønsket vinkel på vinkelmåleren (F). OBS! Når boltene strammes igjen for å låse fast hodet kommer gradskiven til å vise noe feil vinkel siden den blir trukket nedover når man strammer igjen, så for å oppnå riktig vinkel sett alltid den ønskede vinkelen 0,25 - 0,5 mm til høyre for null.

Dersom man ønsker å rotere chucken fritt uten å vri på håndtaket må man sette den i "fri" som kan gjøres ved å bruke spak G. For å gjøre det må man løsne mutter H.

 

For å oppnå vinkler mindre enn 15° eller andre vinkler som ikke kan gjøres med hovedskiven bruker man delehodet (I) som instrumentet arver sitt navn fra.

Delehodet har ringer med ulike antall hull, dette er for å kunne indeksere brøker. Instrumentet leveres vanligvis med mer en ett delehode med forskjellige antall ringer. En ring blir beskrevet med det antall hull den har, f.eks. ring 20 har 20 hull. Ringene representerer vanlige (og uvanlige) nevnere i brøker.

40 omdreininger med håndtaket (J) = 1 omdreining av chucken = 360°
1 omdreining med håndtaket = 360° / 40 = 9°

Når håndtaket dreies 1 gang dreier chucken 9°
Hvis håndtaket dreies 1/9 omdreining dreier chucken 1°

Dersom man vil oppnå en vinkel på 42° kan man gjøre slik:

bleh.png

Det vil si 4 hele omdreininger og 2 hull på ring 3. Det finnes ingen ring med 3 hull så vi kan forstørre brøken til 20/30 og flytte 20 hull på ring 30. Vi kan stille håndtaket og stopperen inn på riktig ring ved å løsne bolt K. Vi kan også forstørre brøken med andre tall for å få en nevner som samsvarer med en ring vi har på delehodet, f. eks. 22 som blir 44 hull på ring 66.

Dermed er det bare å benytte delesaksen M og L.

delefigur3-4-5.gif

Flytt saksen så det er 21 hull ledig (figur 1). Sett håndtakslåsen i det første hullet slik at det er 20 hull igjen. Ta den ut og drei så håndtaket 4 hele ganger rundt pluss 20 hull slik at du ender opp på den andre enden av saksen (figur 2). Skyv så saksen rundt (figur 3) og gjenta operasjonen for ytterligere 42°.

Ressurser hentet fra www.fagteori.dk