Verktøylære 1 (Skyvelære)

Når en skal gjøre noe ordentlig er det essensielt å ha skikkelig utstyr, men like viktig er kunnskapen om hvordan det brukes riktig og ikke minst hvordan det brukes feil. Hvilket ikke alltid er så selvsagt.

Vi har begynt å skrape overflaten på berget av verktøy som er tilgjengelig og som en måtte trenge i produksjonen av alt mulig rart, men vi begynner nokså grunnleggende med...

Skyvelæret!

Skyvelæret er en gammel kjenning; jeg har målt både opp og ned og inn og ut av mye rart, men selv gamle venner avduker nye sider av seg selv i blant.

  1. Målekjeft (for utvendig måling)

  2. Målespisser (for innvendig måling)

  3. Målestang (for dybdemål)

  4. Måleskala (millimeter)

  5. Måleskala (tommer)

  6. Nonieskala (millimeter)

  7. Nonieskala (tommer)

  8. Utløserknapp

1) Eksterne mål    2) Interne mål    3) Dybdemål

Jeg må ærlig innrømme at jeg faktisk lærte noe nytt. Jeg har tidligere sett og til en viss grad forstått meningen med nonieskalaen, men jeg har aldri hatt bruk for den eller noen gang hørt den blitt kalt "nonieskala".

Den mest komplekse delen av et skyvelære, nonieskalaen, er oppkalt etter den portugisiske matematikeren Pedro Nunes som på latin het Petrus Nonius, derav navnet.

Jeg har hørt det blitt kalt "Vernier scale", "Vernier gauge", "Calipers" og så videre, men "nonieskala" var nytt for meg. Navnet blir svært lite brukt på engelsk, til fordel for overnevnte "Vernier" som ble popularisert av den franske astronomen Jérôme Lalande.

På bildet over er det forklart hvordan nonieskalaen fungerer.

Som man kan se er prinsippet relativt håndgripelig, det er ganske enkelt en komprimert og forskjøvet skala som indikerer hvor mye målet er tilsidesatt i mindre enn en millimeter, ofte med oppløsning på 0,1 eller 0,05 millimeter. Skyvelære med nonieskala-segmentering helt ned i 0,02 millimeter eksisterer også, men da kan du, om måleobjektet tillater det, like gjerne bruke et mikrometer, eller et digitalt skyvelære om du trenger så nøyaktige mål.

9 millimeter fordelt på 10 streker. Dette gjør at du får en forskjell på 0,1 millimeter for hver indikasjon (strek) på nonieskalaen og det er bare å se på hvilken indikasjon som stemmer overens med en indikasjon på måleskalaen så har du sub-millimeter målet ditt! Trenger du høyere oppløsning er det bare å segmentere ytterligere og legge til flere indikasjoner.

-

Skyvelæret har også en måleskala i tommer, men den hopper vi glatt over for vi lever da virkelig i et moderne samfunn... De eneste nasjonene som fortsatt bruker det imperiske system er USA, Liberia, Burma...

...og månen.

-

Selv om enkle skyvelære er relativt primitive instrumenter er de nøyaktige og enkle å bruke og er udiskutabelt en metallarbeider's beste venn. Etter at jeg har blitt bedre kjent med denne gamle ørnen er jeg spent på hvilke hemmeligheter annet verktøy skjuler. Jeg kjente ham visst ikke så godt som jeg trodde jeg gjorde!